ภาพข่าว: ปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา

พฤหัส ๑๘ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๑๕
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานคร องค์กรเครือข่ายเผยแพร่ศีลธรรม หน่วยเผยแพร่พุทธศาสนาในสถานศึกษาและชุมชนคุณธรรม (พลังบวร) เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด