ภาพข่าว: มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2019

พฤหัส ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๐๘:๔๓
สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2019 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ได้แก่ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2561 (Financier of the Year 2018) และรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2562 (Best Retail Bank of the Year 2019) ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลธนาคารแห่งปี 2562 (Bank of the Year 2019) เอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Best Public Company of the Year 2019 SET) และ ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Best Public Company of the Year 2019 mai) ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก
ภาพข่าว: มอบรางวัลเกียรติยศ Money Banking Awards 2019

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านต่างๆ ได้แก่ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมตามกลุ่มอุตสาหกรรม 2562 บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 และรางวัลบูธสวยงาม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 ทั้งนี้ รางวัลเกียรติยศ "Money & Banking Awards 2019" เป็นรางวัลเกียรติยศที่วารสารการเงินธนาคารมอบให้แก่ นักการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัท จดทะเบียนรวม รวมทั้งสิ้น 45 รางวัล

บรรยายภาพ

(จากซ้าย) ณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานจัดงาน Money & Banking Awards 2019 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน และ เอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด