มูลนิธิ EDF ผนึกโรงเรียนออกบูธงาน Sustainability Awareness Day

อังคาร ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๓๔
มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสำเริง รัตนคช (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ และโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จังหวัดปทุมธานี ถ่ายภาพร่วมกับนายเคลวิน แทน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ในโอกาสที่มูลนิธิและโรงเรียนซึ่งเป็นพันธมิตรด้านพัฒนาสังคม ร่วมออกบูธในงาน "Sustainability Awareness Day" จัดโดยธนาคารเอชเอสบี ประเทศไทย สำหรับโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ และโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ เป็นโรงเรียนภายใต้โครงการ "Bank on a Bright Future" สนับสนุนโดยธนาคารเอชเอสบีซี ภายใต้โครงการ HSBC Youth Opportunities Programme จากโรงเรียนทั้งหมด 30 แห่งทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของเยาวชนไทยด้านการงานและอาชีพนอกห้องเรียน ซึ่งงาน "Sustainability Awareness Day" ได้รับความสนใจจากบุคลากรของธนาคารร่วมซื้อผลิตภัณฑ์และผลิตผลของนักเรียน รวมถึงร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ด้วย อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นเวลากว่า30 ปี โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและครูในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศในการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนการศึกษา ติดตามผลการเรียนของนักเรียนทุน รวมถึงร่วมทำโครงการซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรต่างๆ จนได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น
มูลนิธิ EDF ผนึกโรงเรียนออกบูธงาน Sustainability Awareness Day

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทำกิจกรรมพัฒนาสังคมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 คลิกเว็บไซต์www.edfthai.org หรืออีเมล [email protected] ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

มูลนิธิ EDF ผนึกโรงเรียนออกบูธงาน Sustainability Awareness Day มูลนิธิ EDF ผนึกโรงเรียนออกบูธงาน Sustainability Awareness Day

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด