ภาพข่าว: กว่า 16 ปี สสวท. จับมือ “ข้าวตราฉัตร” กับภารกิจดันอัจฉริยะเด็กไทยสู่เวทีโลก ภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562

อังคาร ๐๒ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๐๕
ภาพข่าว: กว่า 16 ปี สสวท. จับมือ ข้าวตราฉัตร กับภารกิจดันอัจฉริยะเด็กไทยสู่เวทีโลก ภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2562
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. เชิญ "ข้าวตราฉัตร" เข้าร่วมภารกิจดันอัจฉริยะเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก ภายใต้การเป็นผู้สนับสนุนหลักผ่านโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ (หรือ โครงการโอลิมปิกวิชาการ) ซึ่งในปี 2562 นี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ถือเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ ข้าวตราฉัตร สนับสนุนโครงการโอลิมปิกวิชาการ รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท (โดยให้การสนับสนุนโครงการโอลิมปิกอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 16 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท) มุ่งหวังผลักดันเด็กไทย ผู้เปี่ยมความสามารถด้านวิชาการ ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีวิชาการระดับโลก โดยมีผู้ร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนจากทั่วโลก มาปะลองแข่งขันด้านวิชาการใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด