“ทรีนีตี้” จับมือ “ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง” ลงทุนธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หวังขยายรายได้ไปสู่ธุรกิจที่มีโอกาสสร้างการเติบโตในอนาคต

จันทร์ ๐๑ กรกฎาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๓๔
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (1 ก.ค.62) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามสัญญาร่วมลงทุนในธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์กับ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด โดยทรีนีตี้เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 30% หรือคิดเป็นเงินลงทุนมูลค่า 21.50 ล้านบาท ด้วยทรีนีตี้เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อบุคคลรายย่อยในอนาคต และหวังขยายรายได้ไปสู่ธุรกิจอื่นที่ไม่พึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวประกอบกับยังสามารถช่วยเหลือประชาชนรายย่อย ที่มีภาระจากการกู้ยืมเงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบมากขึ้น"

"ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ หลายประเภท และคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยหากดูข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 ประเทศไทยมีหนี้นอกระบบที่ได้รับการร้องเรียนผ่าน กอ.รมน. สูงถึง 60,000 ล้านบาท ขณะที่บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด พึ่งเริ่มปล่อยสินเชื่อไปเพียง 80 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากหากเทียบกับหนี้นอกระบบที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย ดังนั้นการลงทุนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนเพื่อกระจาย แหล่งรายได้ของบริษัทแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบของภาครัฐด้วยอีกทางหนึ่ง"

ด้านนายไชยวัฒน์ อึงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า "บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับจากกระทรวงการคลังและเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2560 ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ และมีหน้าที่การงานมั่นคงในจังหวัดแถบภาคตะวันออก มีสัดส่วนการตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 และมีบริษัทในเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor "EEC") รวมทั้งสิ้น 14บริษัท ครอบคลุมพื้นที่บริการสินเชื่อใน 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี และระยอง"

"นับตั้งแต่เปิดดำเนินการมา บริษัทสามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่ายังมีความต้องการจากผู้กู้อีกจำนวนมากที่อยากเปลี่ยนเจ้าหนี้และลดภาระดอกเบี้ยที่จ่ายอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีแผนที่จะขยายการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นอีกหลายจังหวัดโดยเฉพาะในย่านนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีกลุ่มลูกค้าหลักที่มีรายได้ประจำ และมีความสามารถในการชำระเงินกู้ได้ ทำให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง (NPL) ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทั้งทางแพ่ง และทางอาญาที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ให้สอดคล้องและเข้ากับสถานการณ์การติดตามทวงถามหนี้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์มีแนวทางการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม"

นายไชยวัฒน์ กล่าวเสริมว่า "บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด มีเป้าหมายเพิ่มการปล่อยสินเชื่อสู่ระดับ 1,000 ล้านบาทในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า นอกจากบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่บริษัทแล้ว ทรีนีตี้ยังช่วยให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการระบบ การตรวจสอบภายใน และการปรับโครงสร้างให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงตั้งเป้าให้บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด