ภาพข่าว: ม.รามฯ เยี่ยมชมหอพัก

ศุกร์ ๒๘ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๐๙:๑๒
ภาพข่าว: ม.รามฯ เยี่ยมชมหอพัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. เยี่ยมชมการดำเนินงานหอพักของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหอพักต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด