ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25%

พฤหัส ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๓:๒๙
ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25% เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอล จำกัด และ ธนาคารออมสิน โดย นายชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนาม เพื่อความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ และร่วมกันให้บริการดูแลลูกค้าทั้งในด้านหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกกรูปแบบ
ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25%

ธนาคารออมสินมียุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็น Digital Banking ซึ่งมีแผนที่จะสร้างและพัฒนา New Business Model ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการลงทุนร่วมกับ ASL จะทำให้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของ ASL มาผนวกกับ Digital Platform ของธนาคารออมสิน เพื่อสนับสนุนการเป็น Digital Banking

ในอนาคตลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านธนาคารออมสินสามารถเข้าถึงธุรกรรมหลักทรัพย์ของ บล.เอเอสแอล บนแอปพลิเคชั่นของธนาคารฯ ได้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเปิดบัญชีออนไลน์, การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทั้งนี้การพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพ และบริการทางการเงินที่หลากหลายจะเพิ่มมากขึ้นจากการสนับสนุนทางการเงินของธนาคารออมสิน เช่น ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการขยายธุรกรรมทั้งหมดจะอยู่บนระบบออนไลน์ เพื่อจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

ธนาคารธนาคารออมสินเข้าถือหุ้น บล.เอเอสแอล 25%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด