ภาพข่าว: ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

พุธ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๑:๑๑
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโนยาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข โดยมีนายสาธิต ภู่หอมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบังให้บริการในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ที่ลาดกระบังรายเดิมได้หมดสัญญาลงแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง และสถานีบรรจุและแยกกล่องสินค้า (Module Operator)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด