ภาพข่าว: เปิดการประชุม AWEN เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล ครั้งแรกในไทย

ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๓:๔๓
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020 (AWEN) ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล (AWEN) และพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Women's Business Conference and Award Ceremony) ภายใต้หัวข้อ "พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ...สหัสวรรษ 4.0" (Globalization 4.0 and Beyond : Advancing Women Economic Empowerment through Action and Impact) ภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์หลักร่วมกันทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี ณ โรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

จากซ้าย

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คุณพนิดา เทพกาญจนา

ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2018-2020

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

มาดาม งูเยน ธิ เตรียต มิง ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนสากล 2014-2016 ประเทศเวียดนาม

หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด