ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2562

พุธ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๐๘:๕๒
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)

ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. โอสถสภา (OSP) และบมจ.

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)

ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และบมจ. โอสถสภา (OSP)

ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 10 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) บมจ. กรุ๊ปลีส (GL) บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) บมจ. ณุศาศิริ (NUSA) บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) และบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK)

ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 9 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) บมจ. กรุ๊ปลีส (GL) บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) บมจ. ซีฟโก้ (SEAFCO) และบมจ. การบินไทย (THAI)

ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 5 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และบมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)

ดัชนี SETTHSI ไม่มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ประจำรอบการคัดเลือกนี้

ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. พริมา มารีน (PRM) บมจ. อาร์เอส (RS) และบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 มิถุนายน 2561

ถึง 31 พฤษภาคม 2562

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

"SET…Make it Work for Everyone"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด