PPC ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ท่าเทียบเรือพาณิชย์ สู่มาตรฐาน ISO45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA ประเทศไทย

อังคาร ๑๘ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๐:๓๒
นายวิชัย ชาญธำรงวิทย์ ตัวแทน Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 ณ ห้องประชุมชลธิศ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
PPC ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ท่าเทียบเรือพาณิชย์ สู่มาตรฐาน ISO45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA ประเทศไทย

"พีพีซี" นำโดย นายสมศักดิ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่าเทียบเรือพาณิชย์ ที่มีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้า 10 ล้านตันต่อปี พร้อมนำระบบมาตรฐานสากลมาบูรณาการตอกย้ำการเป็นท่าเทียบเรือที่มีระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ISO14001:2015 และล่าสุดได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018

นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ ฝ่ายบริหารระบบ (QESMR) กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ได้รับมาตรฐาน ISO 45001:2018 ใหม่นี้ เน้นย้ำว่า พีพีซีให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศมาโดยตลอด "การพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของพีพีซี เป็นส่วนสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้มีเหตุอันตราย พีพีซีได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ว่าด้วยสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐาน ISO 45001:2018 ใหม่ เพื่อให้ทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยในทุกๆ วัน ในขณะที่ชุมชนรอบข้างก็ปลอดภัยเช่นกัน"

การได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเห็นถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการดำเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น โดยเฉพาะสังคมและชุมชน รวมถึงการพิจารณาบริบทขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ครอบคลุมถึงความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

PPC ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ท่าเทียบเรือพาณิชย์ สู่มาตรฐาน ISO45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA ประเทศไทย PPC ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ท่าเทียบเรือพาณิชย์ สู่มาตรฐาน ISO45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA ประเทศไทย PPC ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ท่าเทียบเรือพาณิชย์ สู่มาตรฐาน ISO45001:2018 จาก Lloyd's Register Quality Assurance - LRQA ประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด