ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ครบรอบสถาปนากรมชลฯ 117 ปี

พฤหัส ๑๓ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๔:๔๖
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ครบรอบสถาปนากรมชลฯ 117 ปี
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล โครงการ สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด