สสปท.ขยายเครือข่ายความร่วมมือ

พฤหัส ๐๖ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๐:๑๒
สสปท.ขยายเครือข่ายความร่วมมือ เร่งสร้างความปลอดภัยทั่วทุกภูมิภาค

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินการความร่วมมือภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมซันธารา รีสอร์ท จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 พ.ค 2562 หลังจากเพิ่งผ่านพ้นการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. ซึ่งได้รับการตอบรับจากแรงงานเป็นอย่างดี โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ ผอ. สสปท. ผู้นำในหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และชมรมด้นความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกันพูดคุยถึงงานความปลอดภัยฯภาคตะวันออกทั้งจุดเด่นของงานและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้ในการจัดงานงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ และหารือถึงการดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยร่วมกันใน 3 มิติ ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพอนามัยของคนทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทำงานได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยในประเด็นการมีส่วนร่วมในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนาอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด