ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพในงาน “คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 17"

พุธ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๖:๕๘
ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการตรวจสุขภาพในงาน คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 17
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป ในงาน "คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 17" โดยมีดร.อาณัติ อาภาภิรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบของที่ระลึกให้คุณน้ำเพ็ชร สรัคคานนท์ รองผู้อำนวยการแพทย์ งานพยาบาล โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ให้เกียรติเข้าร่วมบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ที่มารับบริการในสถานีเบาหวาน และสถานีกระดูกและข้อ โดยงานดังกล่าวจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2562เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า ปากน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด