ภาพข่าว: ครั้งแรกในไทย กรุงศรีนำนวัตกรรม Blockchain ผนวก AI Deep Learning ใช้งานจริง ในระบบ Supply Chain ของปูนซีเมนต์นครหลวง

พุธ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๖:๒๐
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ฉลองความสำเร็จในการนำนวัตกรรม Krungsri Supply Chain on Blockchain ผนวกเทคโนโลยี AI Deep Learning มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในระบบการซื้อ-ขายระหว่าง รวมถึงระบบเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในซัพพลายเชนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นครั้งแรกในไทย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยกระดับ Ecosystem ห่วงโซ่ธุรกิจอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยมีคู่ค้าของปูนอินทรีให้เกียรติร่วมงาน ณ อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: ครั้งแรกในไทย กรุงศรีนำนวัตกรรม Blockchain ผนวก AI Deep Learning ใช้งานจริง ในระบบ Supply Chain ของปูนซีเมนต์นครหลวง

ในภาพจากซ้าย

1. คุณศศิมา แซ่อึ้ง ร้านเค โฮม แอนด์ฮาร์ดแวร์

2. คุณวชิพรรณ ลิขิตวัฒนโสภณ บริษัท ที.พี.กรีนเฮ้าส์ จำกัด

3. คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. คุณสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

5. คุณศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี

6. คุณเดนนิส แวน ฮีซิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด

7. คุณพิทักษ์พงศ์ ปรุงเสริม บริษัท เจริญซีเมนต์ จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด