มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ “HANDS FOR HEROES” รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่2 ส่งต่อกำลังใจสู่ผู้พิทักษ์ป่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต้อง 'ห่วงหน้า พะวงหลัง’

พุธ ๐๕ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๐:๑๗
มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังความร่วมมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เดินหน้าโครงการ "HANDS FOR HEROES" รวมมือเรา
มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่2 ส่งต่อกำลังใจสู่ผู้พิทักษ์ป่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต้อง 'ห่วงหน้า พะวงหลัง

เพื่อคนเฝ้าป่า" ปีที่2 ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า จุดประกายให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญและร่วมเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมจัดขึ้นตลอดทั้งปี ได้แก่ Run for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า และ Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีได้ดำเนินโครงการ "Sharing the Dream Scholarship" โดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อตอบแทนความเสียสละทำงานหนักและเสี่ยงอันตรายเพื่อปกป้องผืนป่าแทนคนไทยทุกคน และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่ได้มีกำลังใจปฏิบัติงานโดยไม่ต้อง "ห่วงหน้าพะวงหลัง" ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนดังกล่าวไปแล้วกว่า 500 ทุน เพื่อเป็นหลักประกันทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าเพื่อให้ผู้พิทักษ์ป่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของผู้พิทักษ์ป่าแล้ว มูลนิธิฯ ได้ขยายแนวทางความช่วยเหลือ โดยประสานภาคีเครือข่ายเพื่อดำเนินโครงการ "HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า" เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้ตอบรับพันธมิตรใหม่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน เข้าร่วมเป็นพลังสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า ได้แก่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด, บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด, บริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาซท์ จำกัด, บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ และ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นต้น

ในปี 2561 ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้เป็นตัวแทนประชาชนมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ได้แก่ ชุดเครื่องแบบลายพรางและเป้เดินป่าไปแล้วจำนวน 3,635 ชุด รวมมูลค่า 3.7 ล้านบาท

สำหรับกิจกรรม "Run for Heroes" วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562เวลา 05.30 - 10.00 น. ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Scout 5 KM. ราคา 600 บาท 2. Mini Ranger 10 KM. ราคา 700 บาท 3. Ranger 21 KM. ราคา 800 บาท และสำหรับผู้ที่ต้องการสมทบทุนเพิ่มเติมยังมี VIP (BIB เลขสวย) ราคา 2,000 บาท ซึ่งการวิ่งทุกระยะจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก นักวิ่งและผู้สนใจสมัครได้ที่ www.runlah.com/…c/rfh19 หรือ โทร. 081-818-6155, 065-992-7397 และ Trail for Heroes วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 - 10.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจีและทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงความสำคัญ และคุณความดีของผู้พิทักษ์ป่าโดยการสนับสนุนปัจจัยที่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการลาดตระเวน เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของผู้พิทักษ์ป่าให้ได้เรียนจนจบถึงระดับชั้นปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นรางวัลแห่งการเชิดชูเกียรติ และความภาคภูมิใจแก่ ผู้พิทักษ์ป่าและครอบครัว นี้ไม่ใช่เพียงแค่การร่วมมือ แต่นี้คือหัวใจที่ร้อยเรียงด้วยความห่วงใยมอบให้ ผู้พิทักษ์ป่าซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินี้ไว้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

นายฉันทวิชช์ ธนะเสวี นักแสดงมากฝีมือ หัวใจรักษ์โลก กล่าวว่า บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัดเห็นความตั้งใจอันดีในการดำเนินโครงการของทางมูลนิธิเอสซีจีที่มุ่งช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทจึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ผมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการเป็นกระบอกเสียงเพื่อถ่ายทอดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของผู้พิทักษ์ป่า และบอกกล่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ตลอดทั้งปี เพื่อมุ่งเสริมสร้างให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิทักษ์ป่าที่อุทิศตนทำงานกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศโดยส่วนตัวผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ซึ่งกิจกรรมRun for Heroes วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้น ผมจะเข้าร่วมวิ่งด้วย ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีหัวใจสีเขียวมาร่วมกันวิ่งส่งรวมพลังต่อกำลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่าด้วยกันนะครับ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ "HANDS FOR HEROES"

ผ่านทาง Facebook : handsforheroes

มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่2 ส่งต่อกำลังใจสู่ผู้พิทักษ์ป่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต้อง 'ห่วงหน้า พะวงหลัง มูลนิธิเอสซีจี ประสานพลังกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า ปีที่2 ส่งต่อกำลังใจสู่ผู้พิทักษ์ป่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ไม่ต้อง 'ห่วงหน้า พะวงหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด