ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรกรผู้นำชาวนา

อังคาร ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๗:๓๙
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ เกษตรกรผู้นำชาวนา
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กับผู้นำชาวนาองค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่1 กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด