เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท

ศุกร์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๑
เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท
เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท

จัดงาน "ตลาดไท ทุเรียนไท คุณภาพ"

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียน กระตุ้นให้เกษตรกรเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อจำหน่ายตลาดค้าส่งภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนควรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม เป็นการผลิตคุณภาพมาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบย้อนผ่าน QR Code มุ่งสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตทุเรียนซึ่งประเทศไทย มีแหล่งผลิตสำคัญของ 2 แหล่ง คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สำหรับปี 2562 ได้วางแผนบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ นอกจากนี้ Modern trade และ ตลาดในประเทศ ตามการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดกว่า 495,543 ตัน ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า 74% และสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาทุเรียนเกรด A ที่เกษตรกรขายได้ 121 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ภาคใต้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 445,220 ตัน สำหรับตลาดภายในประเทศนั้น ตลาดไท นับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งที่มีการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ จากข้อมูลพบว่ามีการซื้อขายทุเรียนผ่านตลาดไทวันละไม่ต่ำกว่า 400 – 600 ตัน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพในการกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพในประเทศสูง ราคาซื้อขายยุติธรรม จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อกระจายสู่ตลาดค้าส่งในประเทศให้มากขึ้นเพื่อรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

สำหรับการจัดงาน "ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานจอดรถ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งมีกิจกรรม แนะนำให้ประชาชนทั่วไป สังเกตและการวิธีการเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า

นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนวัตกรรมเครื่องวัดทุเรียนคุณภาพจาก 4 สถาบันการศึกษา การจัดแข่งขัน "นักคัดทุเรียนคุณภาพ นักคัดมือทอง" เป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหา "นักคัดทุเรียนคุณภาพของประเทศไทย" จากผู้สนใจเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ และการแสดงสุดยอดทุเรียนสายพันธุ์หายาก อาทิ หลงลับแล, หลินลับแล, ก้านยาว, พวงมณี, ชะนีไข่ และกบพิกุล เป็นต้น รวมทั้งการแนะนำความรู้เกี่ยวกับการดูและการเลือกทุเรียนคุณภาพ

งานนี้ คนรักทุเรียน ห้ามพลาด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานจอดรถ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด