ธนาคารกรุงเทพ คว้า 2 สุดยอดรางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Awards 2019'ชาติศิริ โสภณพนิช’ รับยกย่องนักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จที่สุด

พฤหัส ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๔:๓๕
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบ 2 รางวัลจาก The Asian Banker Leadership Achievement Awards 2019 จัดโดย ดิ เอเชี่ยน แบงเกอร์ (The Asian Banker) วารสารด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย ประกอบด้วย รางวัล The Asian Banker CEO Leadership Achievement for Thailand Award 2019 ซึ่งคัดเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นและการพิจารณาผลงานที่โดดเด่น ใน 4 มิติที่มีความสอดคล้องกัน คือ ผลการดำเนินงานขององค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขององค์กร การนำเสนอวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ชัดเจนและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน และการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีเอกภาพ โดยผลงานที่โดดเด่นของนายชาติศิริ ยังส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพได้รับรางวัล The Best Managed Bank in Thailand 2019 อีกด้วย

นอกจากนี้ การประกาศรางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ ธนาคารฯ ยังได้รับรางวัลในหมวด The Asian Banker Transaction Awards 2019 อีก 3 รางวัล ได้แก่ The Best Trade Finance Bank in Thailand, The Best Payment Bank in Thailand และ The Best Custody Bank in Thailand

สำหรับ The Asian Banker Leader Achievement Awards 2019 เป็นการประกาศรางวัลให้แก่นักการธนาคารและธนาคารในภูมิภาคเอเชียที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่น มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี โดยในครั้งนี้พิจารณาจากผลการดำเนินงานในระหว่าง มกราคม 2559 - ธันวาคม 2561 และได้จัดพิธีมอบรางวัล ณ ห้อง Ballroom 1 (Shangri-La Wing) โรงแรมแชงกรี-ลา ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562./

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด