ภาพข่าว: GPSC รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019

พฤหัส ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๕๓
นางดุจดาว พุทธสุอัตตา (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019(AREA) ประเภท Green Leadership Award จาก Enterprise Asia โดยมี Dr.Fong Chan Onn (ขวา),Chairman และ DATO' WILLIAM NG (ซ้าย),President เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮิลตัน ไทเป ซินป่าน ประเทศไต้หวัน
ภาพข่าว: GPSC รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019

ทั้งนี้ รางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2019 ประเภท Green Leadership Award เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่บริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดย GPSC ได้รับรางวัลดังกล่าว จากโครงการ Zero Waste Village ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรงคัดแยกขยะเพื่อแปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF จ.ระยอง ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด