ภาพข่าว: ตรวจราชการ จ.ปทุมธานี

พฤหัส ๓๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๔๕
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคาราวะนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี และลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานมาตรการต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ของสำนักคลังจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐตลาดรังสิต โครงการสินเชื่อ SMEs บริษัท ไฮคิว พลาส จำกัด โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ณ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด