ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

พุธ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๑๕
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ให้การต้อนรับ คณะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) นำโดยท่าน นคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีการประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และมีความประสงค์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด