ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ งานทุเรียนตลาดไท

พุธ ๒๙ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๑๒
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ งานทุเรียนตลาดไท
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ" เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร และการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด