คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดความรู้ คณะผู้บริหาร สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

อังคาร ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๖:๓๗
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ "การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์" คณะผู้บริหาร สนง.ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเกรียติจากกองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมองค์กร กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมองค์กรเชิงสร้างสรรค์" โดยมี คุณปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 130 คน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ.โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด