โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 ปี 62 คัดเลือกผู้ประกอบการรอบแรกเดินหน้าสู่รอบ 2 ด้วยค่ายสร้างสรรค์ทั่วไทย เปิดค่ายแรกที่ กทม.

อังคาร ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๒๖
สสว.ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ISMED) เปิดค่ายสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจ Business Idea Creation กิจกรรมการคัดเลือกรอบ 2 ของโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEsที่มีศักยภาพและความโดดเด่นจากภาคกลางที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนกว่า 40 คน ร่วมการค้นหา New Business Model ก่อนแข่งขันเข้าสู่การทดสอบรอบสุดท้ายของการค้นหา 10 สุดยอดต้นแบบผู้ประกอบการระดับจังหวัดที่พร้อมพัฒนาเครือข่ายรองรับเศรษฐกิจยุค 4.0 ต่อไป คาดว่า จะสามารถประกาศผลรอบสุดท้ายเดือนสิงหาคมนี้

โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ OTOP-SMEs Transformer 4.0 ปฎิบัติการพลิกธุรกิจสู่ยุค 4.0 ซึ่ง สสว.มอบหมายให้ ISMED หรือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ขับเคลื่อนกลยุทธ์SME Standardization ด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจด้วยโมเดลธุรกิจยุคใหม่ให้ผู้ประกอบการ OTOP และSMEs ที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วประเทศ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้ก้าวทันยุค 4.0 โดยเฟ้นหาต้นแบบการดำเนินธุรกิจระดับจังหวัด ผลักดันสู่การสร้างเครือข่ายชุมชน เกิดเป็นธุรกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจระดับประเทศ

โครงการ ฯ ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน โดยได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการครอบคลุมจังหวัดหลัก ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ และได้ผลการตอบรับดีเกิดคาดมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมกว่า 1,300 คน ซึ่งโครงการได้คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม เข้าสู่การกิจกรรมสร้างโมเดลธุรกิจในรอบถัดไป เหลือเพียง 140 คน เพื่อเข้าสู่การอบรมค่ายสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ (Business idea Creation) ค้นหา New Model Business ที่น่าสนใจ ก่อนนำโมเดลไปทดสอบตลาด (Market Test)ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศทั้ง Offline Marketplace เช่น ถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน และ Online Marketplace เพื่อทดสอบMVPของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ รวมทั้งประสิทธิภาพของเครื่องมือการตลาด 4.0 ตามแผนที่ผู้ประกอบการกำหนดไว้

ผู้ประกอบการ 10 รายที่มีโมเดลธุรกิจโดดเด่น และผลการทดสอบตลาดยอดเยี่ยมจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย คือการแข่งขันโมเดลธุรกิจที่ผ่านการทดสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินรางวัลผู้นำธุรกิจระดับจังหวัดภายในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

สสว.ตั้งเป้าหมายในปี2562นี้ ในการสร้างผู้นำธุรกิจชุมชนระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 10 รายทั่วประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ และการสร้างเครือข่ายชุมชนกระจายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจท้องถิ่น (Local Business) สู่คุณภาพ และมาตรฐาน พร้อมขยายช่องทางการค้าใหม่รองรับยุค 4.0 ซึ่งบทสรุปสุดท้ายของโครงการ OTOP SMEs Transformer 4.0 จะพร้อมประกาศผลผู้ชนะภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยผู้ชนะจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำแผน และการปรึกษาแนะนำมูลค่า 100,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด