เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

จันทร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๐๖
เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป และจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

2. นายชลณัฐ ญาณารณพ เป็นรองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

3. นายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

4. นายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็น Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และดูแลงาน Chief Technology Officer – Innovation and Technology อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด