มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จันทร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๓๑
มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ มรภ.ภูเก็ต 7 สถาบันผนึกกำลังสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหาร กิจการนักศึกษา
มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมด้วย ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย มรภ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) มรภ.สงขลา มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.ยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช และ คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ซึ่ง มรภ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มรภ.ภูเก็ต เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อประชุมทางวิชาการและลงนามความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร การประกันคุณภาพ การวิจัย การบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา และด้านอื่นๆ

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด