“พาณิชย์” ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด AGRI PLUS AWARD 2019

พฤหัส ๑๖ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๕๖
กรมการค้าต่างประเทศจัดพิธีมอบรางวัลผลงานที่ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย "Agri Plus Award 2019" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มั่นใจจะสร้างแรงบันดาลใจ และช่วยผลักดันให้มีการนำนวัตกรรมมาต่อยอดสินค้าเกษตรไทยได้เพิ่มมากขึ้น

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ "Agri Plus Award 2019" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง 226 ผลงาน และหลังจากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกผลงานที่เข้าประกวดและในที่สุดได้ตัดสินให้ 4 ผลงานเป็นผู้ชนะเลิศการประกวด พร้อมผลงานอื่นๆ ที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยรวมทั้งสิ้น 20 ผลงาน

สำหรับ 4 ผลงานที่ชนะการกวด แยกเป็นตามประเภทการประกวด ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว คือ บริษัท มาลี แอพพลายด์ ไซเอ็นซ์ จำกัด เจ้าของผลงานน้ำส้มสายชูหมักจากมะพร้าว 2.ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ คือ บริษัท จูแอมเฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด เจ้าของผลงานเจลให้พลังงานจากน้ำตาลข้าวและเกลือแร่ 3.ผลิตภัณฑ์ประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว คือ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด เจ้าของผลงานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเปลือกตาจากข้าวและมะพร้าวออร์แกนิค และ 4.ผลิตภัณฑ์ประเภทไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ คือ บริษัท เพ็ทสไมล์ บาย ด๊อกเตอร์ เพ็ท จำกัด เจ้าของผลงานทรายแมวธรรมชาติจากซังข้าวโพดและแกลบไรซ์เบอร์รี่

"นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในประเภทต่างๆ ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวด เพื่อเป็นการผลักดันและพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตสู่ระดับโลก"

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโอกาสที่ดีในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

นางสาวชุติมากล่าวว่า สินค้าเกษตรถือได้ว่าเป็นสินค้าที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรโดยการใช้นวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าอันมากมายมหาศาล อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรไทยให้มีความกินดีอยู่ดีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยในครั้งนี้ นับเป็นโครงการหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

"การจัดการประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ APi Contest ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตรไทย"นางสาวชุติมากล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด