ภาพข่าว: INDA Parade 2019

ศุกร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๓:๓๐
ภาพข่าว: INDA Parade 2019
นายโลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ INDA Parade 2019 งานแสดงผลงานปลายภาคของนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Program in Design and Architecture - INDA) โดยมี รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดี และดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมนิทรรศการภายในงาน ณ สถานีแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน ชั้น 3 โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการประชันความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตผ่านชิ้นงานต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายความคิดให้กับน้องๆ เยาวชนที่รักและสนใจอยากเรียนด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมได้เข้ามาค้นหาตัวตนอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด