ชาวเชฟรอนน้อมใจร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบริจาคเงินให้แก่ 10 องค์การสาธารณกุศล

ศุกร์ ๑๐ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๒๑
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายเจฟฟ์ เลอร์แมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด และนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศล และบริจาคเงินให้กับ 10 องค์การสาธารณกุศล ภายใต้โครงการ "Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม" พร้อมเปิดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่ง ณ สำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

คณะผู้บริหารและพนักงานเชฟรอน จำนวนกว่า 500 คน พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีสงฆ์ และบำเพ็ญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้า นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมบริจาคเงินให้กับ 10 องค์การสาธารณกุศล ภายใต้โครงการ "Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสาม" อันได้แก่ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิรามาธิบดี มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สภากาชาดไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนพระดาบส และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในวันงานมียอดบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,322,230 บาท โดยทุกยอดเงินบริจาคของพนักงานภายในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ จะทำการสมทบทุนให้เพิ่มเป็น 3 เท่า ในส่วนของการรับบริจาคสิ่งของ ทางบริษัทฯ จะนำไปส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษต่อไป

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารและพนักงานเชฟรอนทุกคนมีความปลื้มปิติ และจะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ใส่เกล้าใส่กระหม่อม ในอันที่จะตั้งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อการสนับสนุนความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด