พิธีลงนาม (MOU) รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพนักกีฬา “เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ”

พฤหัส ๐๙ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๗:๔๖
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ "เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ" และบริษัท ITBC (Thailand) Co.,Ltd. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในงาน "เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ" International Event on Peace keeping through Culture and Sport (PCS 2019-THAILAND) โดยมี นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และ มิสเตอร์ อาลี ฮาชิมี CEO บริษัท ITBC (Thailand) Co.,Ltd. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
พิธีลงนาม (MOU) รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพนักกีฬา เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ

งาน "เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ" International Event on Peace keeping through Culture and Sport (PCS 2019-THAILAND) จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 2-6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งครั้งนี้จะมีการจัดการแข่งขันในประเทศไทย ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา) ซึ่งการจัดงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ โดยจะมีการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในสาขาต่างๆ 11 ชนิด ทางโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจการดูแลนักกีฬาครั้งนี้ จำนวน 1,500 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก เนื่องจากสุขภาพนักกีฬานั้นคือหัวใจหลักของการแข่งขัน ทางโรงพยาบาลให้การดูแลตั้งแต่การเตรียมพร้อมร่างกายก่อนทำการแข่งขันด้วยการตรวจสุขภาพนักกีฬาทั้งหมด รวมถึงการดูแลระหว่างการแข่งขันและจนจบการแข่งขัน ด้วยบริการรถพยาบาลและหน่วยปฐมพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ ณ สนามแข่งขัน พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ , เวชศาสตร์กีฬา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ เพราะอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่อาจเกิดได้ระหว่างการแข่งขันนั้น ควรได้รับการปฐมพยาบาลและดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกวิธีและรวดเร็วทันเวลาตลอดการแข่งขันครั้งนี้

พิธีลงนาม (MOU) รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพนักกีฬา เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ พิธีลงนาม (MOU) รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพนักกีฬา เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ พิธีลงนาม (MOU) รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจสุขภาพและดูแลสุขภาพนักกีฬา เทศกาลวัฒนธรรมและกีฬานานาชาติเพื่อสันติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด