ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

ศุกร์ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๑:๓๗
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ - การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด