ภาพข่าว: “AF” ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ศุกร์ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๑๙
ภาพข่าว: AF ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ประธานกรรมการบริษัท (กลางขวา), นางลดาวัลย์ ธนะธนิต ประธานกรรมการบริหาร (ที่3จากขวา), นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการบริหาร (กลางซ้าย) และ คุณอัครวิทย์ สุกใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแนวโน้มการให้บริการด้านสินเชื่อแฟคตอริ่งในปี2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด