สอก.มก. มอบเงิน กว่า 9 แสน ช่วยเด็กป่วยมะเร็ง-ปลูกถ่ายไขกระดูก มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศุกร์ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๙ ๐๙:๑๗
รศ.นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบเงิน ที่ได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล "เพลงหวานปันรักน้อง" เป็นจำนวน 912,900.- บาท โดย สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สอก. มก.) นำโดย นายบุญยา หุ่นหิรัณย์สาย นายกสมาคม ตัวแทนจากมูลนิธิสุนทราภรณ์ ฯ และ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้อำนวยการจัดคอนเสิร์ตการกุศล ที่ได้จัดเต็ม วงดนตรีสุนทราภรณ์วงใหญ่ พร้อม ศิลปินนักร้องรับเชิญ อาทิ รวงทอง ทองลั่นธม มาขับขานเพลงหวานนิรันดร์กาล และ นักร้องรุ่นใหม่หัวใจสุนทราภรณ์ ชมพู ฟรุ๊ตตี้ และ มาริว AF ศิลปินวัยใส ทั้งนี้ เพื่อช่วยเด็กป่วยมะเร็งและปลูกถ่ายไขกระดูก ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อเร็วๆ นี้
สอก.มก. มอบเงิน กว่า 9 แสน ช่วยเด็กป่วยมะเร็ง-ปลูกถ่ายไขกระดูก มูลนิธิรามาธิบดีฯ

ความเป็นมา

ตามที่สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมรักสุนทราภรณ์ และ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ได้ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตการกุศล "เพลงหวานปันรักน้อง" เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย วงดนตรีสุนทราภรณ์ วงใหญ่ พร้อมศิลปินรับเชิญ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจและผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ตลอดจน ผู้รักเสียงเพลงสุนทราภรณ์ที่ได้ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้มากมายร่วม 1,400 คน ซึ่งได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิ รามาธิบดีฯ จำนวน 912,900.- บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กป่วยมะเร็งและปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามวัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ต สำหรับรายได้อีกส่วนหนึ่ง ทาง สอก. จะนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเป็นส่วนร่วม ต่อไป

ในการนี้ รศ.นพ. สุรสักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แสดงความชื่นชม และขอขอบคุณทาง สอก. – ชรส. มูลนิธิสุนทราภรณ์ และ อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ตลอดจน คณะกรรมการจัดงานและผู้สนับสนุน โดยเฉพาะผู้ซื้อบ้ตรเข้าชมคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้รับมอบนี้ไปดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้จัดคอนเสิร์ต ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด