ภาพข่าว: CPL ประชุมผู้ถือหุ้น

จันทร์ ๒๙ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๕:๐๙
ภาพข่าว: CPL ประชุมผู้ถือหุ้น
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ และนายภูวสิษฏฺ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 11.98 ล้านบาท คิดเป็น 0.03 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด