ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ภาคสหกรณ์โคนมเข้าขอบคุณ กษ.

ศุกร์ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๕:๑๘
ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ภาคสหกรณ์โคนมเข้าขอบคุณ กษ.
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายสุรชาติ คหินทพงษ์ ประธานกลุ่มความร่วมมือภาคสหกรณ์ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา (ACPU) และคณะเข้าพบ เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการนมโรงเรียนจนเกิดผลเป็นรูปธรรมแก่ทุกฝ่าย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด