ภาพข่าว: FSMARTประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลคงเหลืออัตราหุ้นละ 0.32 บาท

ศุกร์ ๒๖ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๑:๓๗
นายพิชิต นิ่มกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท ร่วมด้วยนายพงษ์ชัย อมตานนท์(ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ FSMART ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน "ตู้อัจฉริยะบุญเติม" จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรับรองงบการเงินประจำปี 2561 และที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ที่คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2562 รวมทั้งปีจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท พร้อมเปิดเผยแนวทางการดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินบุญเติม และธุรกิจใหม่ที่จะสนับสนุนรายได้ตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องในระยะยาว ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด