โนเบิลประกาศแต่งตั้งประธานกิตติคุณและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มุ่งมั่นขยายตลาดต่างประเทศ พัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่อยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยมครบวงจร

พฤหัส ๒๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๗:๕๓
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (Noble Development Plc: NOBLE) ได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นั้น ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้

1. แต่งตั้ง นายกิตติ ธนากิจอำนวย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)

2. แต่งตั้ง นายธงชัย บุศราพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

สำหรับนายกิตติ ธนากิจอำนวย ผู้ก่อตั้งบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำความรู้ความสามารถ นำพาบริษัทฯและพัฒนาธุรกิจของโนเบิลฯ จนประสบความสำเร็จอย่างดีต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 28 ปี ด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถืออย่างกว้างขวางจากทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้น ทำให้โนเบิลฯ เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายกิตติยังเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารธุรกิจโรงแรมระดับพรีเมี่ยมของประเทศ รวมถึงสนับสนุนโครงการส่งเสริมสังคมของโนเบิลฯ อีกด้วย

ด้านนายธงชัย บุศราพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ของโนเบิลฯ ในระหว่างปี 2535 ถึง ตุลาคม 2555 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างสูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ครอบคลุมโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ นายธงชัย จะเข้ามานำทีมบริหารร่วมกับนายแฟรงค์ เหลียง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้ จะมีผลทำให้โนเบิลฯ ขยายโอกาสทางธุรกิจพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติตามที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงเสริมความเป็นผู้นำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของโนเบิลฯ ในด้านการพัฒนาโครงการระดับพรีเมี่ยมให้ได้รับความเชื่อถือยิ่งขึ้น

โดยก้าวต่อไปโนเบิลฯ จะมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งแนวราบและตึกสูง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีในการอยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสรรสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด ปัจจุบันโนเบิลฯ ได้สร้างสรรค์โครงการมาแล้วกว่า 47 โครงการ โดยมีโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 8 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะผลักดันธุรกิจและดำเนินการขยายตลาดไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ในปี 2561 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในทำเลคุณภาพใจกลางเมือง จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการ นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ โครงการโนเบิล อราวน์ อารีย์ และโครงการโนเบิล สเตท 39 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 11,000 ล้านบาท

เกี่ยวกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปีพ.ศ.2534 และได้ดำเนินการด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มาเกือบ 3 ทศวรรษ โนเบิลฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยในปีพ.ศ.2540 ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า NOBLE โดยดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง โดย มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกทางใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ทุกโครงการของโนเบิลฯ คือ ภาพสะท้อนแนวคิดและปฏิญญาที่บุคลากรทุกคนยึดถือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่อยู่อาศัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด