ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม “กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย” ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พฤหัส ๒๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๖:๕๑
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดกิจกรรม "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บดินทรเทพยวรางกูร ผ่าน 4 กิจกรรม คือ กวาดบ้านเรา พร้อมปรับทัศนียภาพให้สวยงาม ทาสีตีเส้น ริมทางเท้า เส้นจอดรถ และจุดจอดจักรยาน ล้างเพลินเพลิน ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณอาคารที่ทำการฯ และ ใส่ใจใส่ปุ๋ย ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณอาคารที่ทำการฯ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรม "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ไปรษณีย์อาสา...พาทำดี" โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

ทั้งนี้ กิจกรรม "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนแจ้งวัฒนะ และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ติดตามภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/thailandpost.co.th

นายอุกฤษฎ์ ดุลยเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างไปรษณีย์อาสา ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองทำความดีผ่าน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กวาดบ้านเรา การกวาดขยะ ใบไม้ และตกแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน พร้อมปรับทัศนียภาพให้สวยงาม 2. ทาสีตีเส้น การทาสีริมทางเท้า ลูกระนาด เส้นจอดรถ เกาะกลาง และจุดจอดจักรยาน 3. ล้างเพลินเพลิน การทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณอาคารที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี และ 4. ใส่ใจใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยพรวนดิน ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ไปรษณีย์อาสา...พาทำดี" ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี นำพนักงานและลูกจ้างทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กิจกรรม "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" การทำความสะอาดที่ทำการไปรษณีย์ ตู้ไปรษณีย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สำนักงาน 2. "ไปรษณีย์อาสา...ให้เลือดให้ชีวิต" การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย 3. "ไปรษณีย์อาสา...รักษ์สิ่งแวดล้อม" ร่วมกับกรมป่าไม้ และ 4. "ไปรษณีย์ไทย...เพื่อแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ตามแนวทาง "บวร" จัดค่ายอบรมธรรมะ ปลูกฝังจริยธรรมเด็กให้เป็นคนดีของสังคม

ทั้งนี้ กิจกรรมไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนนแจ้งวัฒนะ และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ติดตามภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/thailandpost.co.th

ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด