หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน "คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร" ครั้งที่ 8 บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

พฤหัส ๒๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๑:๓๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ออกให้บริการประชาชนร่วมในโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน
หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 8 บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

บ้านช้างตาย หมู่ที่ 3 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ภายใต้กิจกรรม"คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร" ครั้งที่ ๘ ซึ่งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมให้ บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยมีประชาชนในพื้นที่ นำรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบเบรค หัวเทียน เติมลมยาง ปะยางรั่ว จำนวน 21 คัน

หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ครั้งที่ 8 บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด