สพร.18 อุดรธานี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน

พฤหัส ๒๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๑:๐๑
สพร.18 อุดรธานี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน
วันที่ 24 เมษายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาระกิจของหน่วยงาน แก่ผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุดสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี ให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานงาน,การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ และได้ดูสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม เทคโนโลยีชั้นสูงด้านเกษตรแปรรูปและอาหาร ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การขับเคลื่อนศักยภาพผู้ประกอบการผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย" ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีน อ.เมือง จ.อุดรธานี
สพร.18 อุดรธานี ต้อนรับคณะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด