ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

พฤหัส ๒๕ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๐:๐๘
ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอาชีพสาขาการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน(30 ชม.) ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ให้กับทหารเกณฑ์ที่ใกล้ปลดประจำการ โดยมีทหารเกณฑ์จากกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จำนวน 30 คน สมัครเข้าฝึกอบรมโดยดำเนินการฝึกอบรม ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร โดยเป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ทหารเกณฑ์ได้มีทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหรือนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันภายหลังจากการปลดประจำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด