ภาพข่าว ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

พุธ ๒๔ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๖:๑๘
ภาพข่าว ก.เกษตรฯ ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเกษตรอัจฉริยะ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำการเกษตรอัจฉริยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด