ราชมงคลพระนคร จับมือสำนักงานเขตดุสิต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปี 2562 พัฒนาคลองเปรมประชากร

พุธ ๒๔ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๓:๓๓
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปี 2562 พัฒนาคลองเปรมประชากร กับสำนักงานเขตดุสิต ในกิจกรรมราชมงคลพระนครรวมใจภักดิ์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากร กวาดเก็บใบไม้ กำจัดวัชพืชบนทางเท้าและแนวพุ่มไม้ จากแยกราชวิถี (ฝั่งทางเท้า) ถึงแยกราชวัตร ให้เป็นคลองสวยน้ำใส รวมถึงการกำจัดสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ยังร่วมปลูกต้นทองอุไร ซึ่งเป็นไม้มงคลช่อสีเหลืองทองอร่าม บริเวณแนวริมคลองเปรมประชากรอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด