ภาพข่าว: สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ผนึกความร่วมมือกับ คณะวิศวะมหิดล

จันทร์ ๒๒ เมษายน ๒๐๑๙ ๐๙:๓๒
ตอบรับอนาคตและโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารต้อนรับ ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ คุณฐนันดร์ มฤคทัต รองผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในการประชุมผนึกความร่วมมือระหว่างสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด