ภาพข่าว: สืบสานประเพณีสงกรานต์

พุธ ๑๗ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๔:๒๔
ภาพข่าว: สืบสานประเพณีสงกรานต์
ผู้บริหาร และ พนักงานสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมกันเข้ารดน้ำและขอพรจาก มร. เอียน พิโรดอน (นั่งกลาง) ผู้จัดการทั่วไป เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและเป็นสิริมงคลในการทำงานร่วมกันตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด