การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 99 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

พฤหัส ๑๑ เมษายน ๒๐๑๙ ๐๙:๔๑
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารโลกจะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 99 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2562 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมร่วมของผู้ว่าการประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank-International Monetary Fund Southeast Asia Voting Group: SEA Group) ในช่วงเช้าของวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสมาชิก SEA Group 11 ประเทศ และผู้ว่าการธนาคารกลางของสมาชิก SEA Group 13 ประเทศ เพื่อรับฟังรายงานเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ผลการดำเนินงานและนโยบายที่สำคัญของ SEA Group ในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

2. การหารือระหว่างอาหารค่ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors' Working Dinner) มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 11 เมษายน 2562 เพื่อหารือถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจการเงินของประเทศสมาชิก G20

3. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting) ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ซึ่งประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม G20 ในฐานะประธานอาเซียนเพื่อรับฟังความคืบหน้าของการหารือเกี่ยวกับมาตรการลดความเหลื่อมล้ำ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ

4. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 99 (99th Development Committee Meeting) ในวันที่ 13 เมษายน 2562 เป็นการประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารโลกของประเทศสมาชิกและกลุ่มประเทศสมาชิกของ 25 กลุ่มออกเสียงที่เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก 189 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและก่อให้เกิดการพัฒนาในประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด โดยครั้งนี้ ผู้ว่าการของมาเลเซียจะทำหน้าที่เป็นตัวแทน SEA Group เข้าร่วมการประชุม และกล่าวสุนทรพจน์

5. การหารือทวิภาคี ในวันที่ 13 เมษายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนจากสถาบันการเงิน

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร 0 2273 9020 ต่อ 3681

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด