ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสั้นเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

พุธ ๑๐ เมษายน ๒๐๑๙ ๐๙:๐๖
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายณรงค์พล ประภานิรินธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะผู้แทนประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ และนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวคลิปหนังสั้นเรื่อง "ยายบุญล้น" ภายใต้โครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่" โดยกระทรวงการคลังร่วมกับสภาสถาบันการเงินของรัฐและสมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการจัดทำคลิปหนังสั้นดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกของการให้ และเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีความมั่นคงทางการเงินมาร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตนเองเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4.6 ล้านคน โดยธนาคารจะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปหนังสั้นผ่านหลายช่องทาง อาทิ รายการโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ และพร้อมให้ทุกสาขาของธนาคารเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพอีกด้วย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด