ภาพข่าว: กาล่าดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”

พุธ ๐๓ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๗:๒๗
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานกาล่าดินเนอร์ การกุศล "บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด" เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ นำโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณหญิงกิ่งแก้ว พิสิษฐเกษม เอื้อทวีกุล (ที่ 3 จากซ้าย), ดร.ธาริษา วัฒนเกส (ที่ 2 จากซ้าย), ดำรง พุฒตาล (ที่ 3 จากขวา), ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง (ที่ 2 จากขวา), ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (ซ้ายสุด), อภัย จันทนจุลกะ (ขวาสุด) ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด