ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช.

อังคาร ๐๒ เมษายน ๒๐๑๙ ๐๙:๔๕
นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ (ขวา) ประธานกรรมการ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2
ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำนักงาน ป.ป.ช.

โดยในปีนี้ ปตท.สผ. เป็น 1 ใน 6 องค์กรชั้นนำของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่ง ป.ป.ช. มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด